Szukaj
Reklama

Taryfikator mandatów 2018

Kwalifikacja prawna Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego Grzywna w zł
art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym art. 53 ust. 2 300
art. 90 lub art. 97 Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego art. 54 ust. 4 100
art. 97 Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego art. 55 ust. 1 300
art. 84, 90 lub art. 91 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku art. 50 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 2 150
art. 97 Chodzenie po torowisku art. 14 pkt 5 50
art. 97 Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego art. 62 ust. 1 100 - 300
art. 90 lub art. 97 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 300
art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień - 300
art. 96 § 1 pkt 2 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do speł ie ia swojego przeznaczenia art. 66 50 - 200
art. 96 § 1 pkt 4 Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu art. 71 50
art. 90 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie art. 19 ust. 2 pkt 2 100 - 300
art. 97 Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) art. 31 ust. 2 pkt 4 250
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony art. 31 ust. 2 pkt 2 250
art. 97 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe art. 31 ust. 1 pkt 6 250
art. 97 Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach art. 31 ust. 2 pkt 1 250
art. 97 Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem art. 31 ust. 1 pkt 3 250
art. 97 Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego art. 31 ust. 2 pkt 3 250
art. 88 Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby art. 51 ust. 1 lub ust. 6 200
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu art. 51 ust. 1 200
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu art. 51 ust. 1 lub 2 100
art. 88 Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej art. 51 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy art. 26 ust. 3 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym art. 26 ust. 3 pkt 3 250 - 500
art. 90 Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym art. 19 ust. 2 pkt 1 50 - 200
art. 94 § 1 Kierowanie bez uprawnień rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym art. 87 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 100
art. 97 Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym art. 45 ust. 2 pkt 3 100
art. 97 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa art. 45 ust. 2 pkt 3 300
art. 97 Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa (za dwóch pasażerów) art. 45 ust. 2 pkt 3 500
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów art. 38 0 - 250
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:uprawnień do kierowania pojazdami art. 87 ust. 1 500
art. 94 § 1 Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie mającą:uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu art. 87 ust. 1 300
art. 97 Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem art. 45 ust. 2 pkt 1 200
art. 97 Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 45 ust. 1 pkt 4 50
art. 88 Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami art. 51 ust. 3 200
art. 97 Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych art. 29 ust. 2 pkt 1 100
art. 97 Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią art. 46 ust. 3 50
art. 90 Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego art. 18a ust. 1 200
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza art. 11 ust. 1 50
art. 97 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 13 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem art. 16 ust. 5 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 3 150 - 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe art. 28 ust. 4 lub ust. 6 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej art. 46 ust. 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku art. 26 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:BT-4 "stop - zwrotnica eksploatowana jednostronnie" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 81 ust. 4 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 1 lub 2, § 91 ust. 1 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-13 "początek pasa ruchu powolnego" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 49 ust. 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18 lub D-18a "parking..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 1 - 3 lub ust. 4 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-18, D-18a lub D-18b "parking..." z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 52 ust. 4 albo ust. 6 500
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:D-19 "postój taksówek" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 53 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a, P-8b lub P-8c "strzałka kierunkowa..." art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 72 lub § 87 ust. 1 i 2 250
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-18 "stanowisko postojowe" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta" art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków:P-20 "koperta" z symbolem osoby niepełnosprawnej lub P-24 "miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej" umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z § 90 ust. 4 lub § 92 100
art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby art. 58 ust. 1 200
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów art. 11 ust. 4 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych art. 54 ust. 1 lub ust. 3 200
art. 97 Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich art. 61 ust. 5 150
art. 97 Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach § 2 200 - 500
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 35 ust. 1 100
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania art. 24 ust. 1 pkt 2 250
art. 90 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu art. 24 ust. 1 pkt 1 250
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni art. 30 ust. 1 pkt 2 lit. b 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów art. 33 ust. 3 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach art. 33 ust. 3 pkt 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu art. 33 ust. 3 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd art. 33 ust. 4 pkt 1 150
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny art. 33 ust. 4 pkt 2 100
art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku art. 33 ust. 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika art. 33 ust. 5 50
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego art. 31 ust. 1 pkt 5 150
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym art. 31 ust. 1 pkt 4 150
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania art. 31 ust. 1 pkt 7 50
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania art. 31 ust. 1 pkt 2 100
art. 97 Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym art. 31 ust. 1 pkt 7 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 25 ust. 4 pkt 1 300
art. 97 Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi art. 11 ust. 2 50
art. 97 Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim art. 11 ust. 3 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt art. 37 ust. 2 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia art. 37 ust. 2 pkt 2 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów art. 37 ust. 4 pkt 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach art. 37 ust. 4 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość art. 37 ust. 4 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni art. 37 ust. 4 pkt 4 50
art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy art. 63 ust. 2 100
art. 88 Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych art. 51 ust. 5 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku art. 47 100
art. 97 Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach art. 63 ust. 3 100
art. 97 Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 37 ust. 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 200
art. 97 Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone art. 28 ust. 3 pkt 1 300
art. 97 Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy art. 63 ust. 5 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m art. 49 ust. 2 pkt 5 200 - 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską art. 49 ust. 2 pkt 3 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu art. 49 ust. 2 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd art. 49 ust. 2 pkt 1 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone art. 49 ust. 2 pkt 4 100
art. 97 Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy art. 28 ust. 3 pkt 2 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach art. 24 ust. 7 pkt 3 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi art. 24 ust. 7 pkt 2 300
art. 97 Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia art. 24 ust. 7 pkt 1 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 22 ust. 6 pkt 2 lub pkt 3 300
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni art. 34 ust. 5 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek art. 34 ust. 5 pkt 4 50
art. 90 lub art. 97 Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem art. 34 ust. 5 pkt 3 100
art. 90 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego art. 44 ust. 1 pkt 3 lub ust. 3 150
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci art. 57a ust. 1 200
art. 97 Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny" i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób art. 57a ust. 3 50
art. 97 Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy art. 39 ust. 1 300
art. 90 lub art. 97 Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem art. 22 ust. 2 150
art. 97 Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji art. 59 ust. 2 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza § 100 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione § 95-98, 102, 104 lub 106 300 - 500
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony § 98 ust. 2 pkt 2 100
art. 92 § 1 lub art. 90 Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych § 30 lub § 39 w zw. z § 40 50
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..." § 19 250
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-15 do B-19 "zakaz wjazdu..." § 20 150
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych" § 24 ust. 1 100
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-3 do B-7 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 1-8 250
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" § 25 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-32 "stój - kontrola celna" lub jego odpowiedników § 26 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-35 "zakaz postoju" § 28 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-36 "zakaz zatrzymywania się" § 28 ust. 2 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..." § 28 ust. 6 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-39 "strefa ograniczonego postoju" § 29 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..." § 18 ust. 9-13 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:BT-1 "ograniczenie prędkości" § 81 ust. 1 i 2 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:BT-3 "blokada zwrotnicy" § 81 ust. 3 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-1 do C-11 "nakaz jazdy..." § 35 250
art. 90 lub art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-12 "ruch okrężny" § 36 ust. 1 150
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-13 "droga dla rowerów" § 37 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-14 "prędkość minimalna" § 38 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi" § 41 400
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" § 42 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-17 "linia przystankowa" § 90 ust. 1 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-2 "linia pojedyncza ciągła" § 86 ust. 3 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-21 "powierzchnia wyłączona z ruchu" § 90 ust. 5 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-3 "linia jednostronnie przekraczalna" § 86 ust. 4 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-4 "linia podwójna ciągła" § 86 ust. 5 200
art. 97 albo art. 92 § 1 Niestosowanie się do znaków:P-7b "linia krawędziowa ciągła" § 86 ust. 8 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia art. 24 ust. 6 100
art. 90 lub art. 97 Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 50 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 300
art. 90 Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem art. 16 ust. 6 250
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu art. 17 ust. 2 300
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych art. 33 ust. 1 50
art. 90 Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu art. 22 ust. 4 250
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną art. 26 ust. 2 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni art. 26 ust. 4 albo ust. 5 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu art. 26 ust. 1 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią art. 27 ust. 3 350
art. 90 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów art. 27 ust. 1 350 - 500
art. 90 lub art. 97 Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu art. 49 ust. 3 300
art. 97 Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze art. 41 150
art. 97 Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem art. 40 ust. 1 100
art. 88 Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności art. 52 ust. 1 lub ust. 2 lub art. 30 ust. 2 150 - 300
art. 88 lub art. 90 Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a 200
art. 97 Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy art. 61 ust. 4 200
art. 97 Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi art. 19 ust. 3 200
art. 90 lub art. 97 Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych art. 58 ust. 2 200
art. 90 lub art. 97 Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego art. 47a 100
art. 90 lub art. 97 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej art. 26 ust. 7 350 - 500
art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 stop § 21 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 albo ust. 4 100
art. 97 albo art. 92 § 1 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym § 99, § 102 ust. 4, § 107 100
art. 97 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu art. 60 ust. 2 pkt 1 50
art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 28 ust. 3 pkt 4 250
art. 90 lub art. 97 Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu art. 26 ust. 3 pkt 2 500
art. 97 Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic art. 60 ust. 1 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi art. 37 ust. 1 50
art. 90 lub art. 97 Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować art. 35 ust. 2 50
art. 90 lub art. 91 Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku art. 46 ust. 5 50
art. 97 Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym art. 60 ust. 2 pkt 3 100
art. 97 Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze niezabudowanym art. 14 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi: na obszarze zabudowanym art. 14 pkt 2 50
art. 97 Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni art. 14 pkt 7 50
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 57 - 114
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 114 - 228
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21 - 30 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 190 - 380
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 342 - 648
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h art. 20 albo § 27 lub § 31 532 - 1 064
art. 97 albo art. 92 § 1 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h (odebranie prawa jazdy na trzy miesiące, za jazdę powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym) art. 20 albo § 27 lub § 31 760 - 1 529
art. 97 Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d 200
art. 97 Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu art. 63 ust. 1 100 - 300
art. 97 Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu art. 63 ust. 1 100 - 300
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci art. 45 ust. 2 pkt 5 lub art. 39 ust. 3 500
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150
art. 97 Przewożenie dziecka w pojeździe: w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera art. 45 ust. 2 pkt 4 150
art. 97 Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem art. 45 ust. 2 pkt 2 150
art. 97 Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób art. 61 ust. 8 w zw. z ust. 9 150
art. 97 Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli art. 45 ust. 1 pkt 10 100
art. 85 § 1 Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego art. 45 ust. 1 pkt 8 400
art. 86 § 1 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 0 - 500
art. 86 § 2 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - 0 - 500
art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami art. 30 200
art. 102 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości art. 30 200
art. 97 Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany art. 60 ust. 1 pkt 4 100
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony art. 61 ust. 2 pkt 4 100
art. 97 Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne art. 61 ust. 2 pkt 4 200
art. 90 Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym art. 18 ust. 1 200
art. 90 lub art. 97 Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru art. 22 ust. 5 200
art. 90 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 23 ust. 1 pkt 3 50 - 200
art. 88 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust. 3 100
art. 97 Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi art. 60 ust. 2 pkt 5 100
art. 97 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 0 - 300
art. 97 Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem art. 60 ust. 2 pkt 2 0 - 300
art. 100 pkt 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi art. 39 ust. 1 pkt 2 lub 3 300
art. 97 Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim art. 60 ust. 1 pkt 1 200
art. 97 Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym art. 29 ust. 2 pkt 2 100
art. 90 lub art. 97 Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza art. 30 ust. 3 100
art. 97 Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem art. 60 ust. 3 100
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych art. 14 pkt 1 lit. a 50
art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: w miejscach innych niż przejścia dla pieszych art. 14 pkt 1 lit. a 100
art. 90 Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi art. 14 pkt 1 lit. b 100
art. 97 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie art. 14 pkt 6 100
art. 90 lub art. 97 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 45 ust. 1 pkt 4 250
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe art. 32 ust. 6 200
art. 90 lub art. 97 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 100
art. 100 pkt 4 Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym art. 39 ust. 1 pkt 10 50
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi art. 27 ust. 4 200
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi (w przypadku wyprzedzania pojazdu wielośladowego) art. 27 ust. 4 500
art. 97 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi art. 28 ust. 3 pkt 3 lub ust. 6 300
art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi art. 26 ust. 3 pkt 1 200
art. 97 Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi (w przypadku wyprzedzania pojazdu wielośladowego) art. 26 ust. 3 pkt 1 500
art. 97 Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym art. 24 ust. 11 300
art. 97 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu art. 24 ust. 2 - 5 200
art. 90 lub art. 97 Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu art. 16 ust. 4 150
art. 97 Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 60 ust. 1 pkt 2 100
art. 97 Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych art. 60 ust. 1 pkt 2 200
art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu art. 49 ust. 3 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu art. 46 ust. 1 100 - 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na drodze dla rowerów art. 49 ust. 1 pkt 11 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni art. 49 ust. 1 pkt 5 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię art. 49 ust. 1 pkt 4 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na pasie między jezdniami art. 49 ust. 1 pkt 8 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 300
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi art. 49 ust. 1 pkt 2 200 - 500
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:przy lewej krawędzi jezdni art. 49 ust. 1 pkt 7 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania art. 49 ust. 1 pkt 6 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu art. 49 ust. 1 pkt 10 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości art. 49 ust. 1 pkt 9 100
art. 90 lub art. 97 Zatrzymywanie pojazdu:w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 49 ust. 1 pkt 3 200
art. 90 lub art. 97 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych art. 22 ust. 6 pkt 1 200
art. 90 lub art. 97 Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4 200 - 400
art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej art. 45 ust. 1 pkt 9 50 - 200
art. 90 lub art. 97 Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko art. 14 pkt 3 50
art. 90 lub art. 97 Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym art. 24 ust. 6 350
×

Szanowny Użytkowniku,
Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z poniższą informacją.

Klikając w krzyżyk lub przycisk przejdź do serwisu, akceptujesz niżej przedstawioną Politykę prywatności oraz wyrażasz zgodę na nasze działania oraz działania naszych partnerów w niej opisane.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w naszym portalu przez AutoCentrum.pl S.A. oraz naszych Zaufanych Partnerów.

I. Administrator

Administratorem danych osobowych udostępnianych w ramach witryny www.autocentrum.pl jest spółka będąca właścicielem portalu, czyli AutoCentrum.pl S.A. Nasza siedziba mieści się w Krakowie (30-347) przy ulicy Kapelanka 6a/14. Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

W zakresie danych wysyłanych bezpośrednio do naszych Zaufanych partnerów, administratorami danych są podmioty, którym dane są udostępniane.

II. Dane osobowe

Zgodnie z RODO dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W ramach autocentrum.pl gromadzimy je w postaci: adresów e-mail, numerów IP i loginów do konta użytkownika, płci, numerów telefonów, a także danych osobowych zawartych w podpisie w ramach konta użytkownika. Jeśli jako avatar ustawiono wizerunek osoby – również jest to dana osobowa. Możemy zbierać jeszcze inne dane, które nam udostępniasz w ramach poszczególnych funkcjonalności naszej witryny internetowej (np. w ramach kampanii promocyjnych, konkursów itp.). W tym wypadku będziesz o tym poinformowany. Dane osobowe są gromadzone również w plikach Cookies, Local Storage.

Pamiętaj, że nie jesteśmy administratorem wszystkich danych, które udostępniasz w ramach naszej witryny. Dane udostępniane w ramach formularzy zawierających zapytania są przesyłane bezpośrednio do podmiotów trzecich. To samo dotyczy wyświetlanych reklam, bowiem kiedy w nie klikniesz, Twoje dane osobowe są przesyłane bezpośrednio operatorowi reklamy, który jest jednym z naszych Zaufanych Partnerów. Nie mamy dostępu do tych danych, ani nie przetwarzamy ich w żaden sposób. Administratorami tych danych są te podmioty, którym je udostępniasz w przez wysłanie formularza lub kliknięcie w reklamę.

Udostępnienie nam danych osobowych nie jest warunkiem przewidzianym w ustawie i jest całkowicie dobrowolne. Pamiętaj jednak, że brak podania nam danych osobowych może uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych naszych usług, a także spowoduje, że nie będziemy mogli dostosować wyświetlanych treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

III. Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Przede wszystkim przetwarzamy je po to, żebyś mógł korzystać z naszej witryny internetowej i w celach statystycznych. Jeśli korzystasz z usług wymagających rejestracji, Twoje dane które nam udostępniasz (adres e-mail, czy Twój identyfikator w portalu oraz inne dane udostępniane w ramach konta użytkownika), są przetwarzane w celu realizacji tej usługi.

W związku z faktem, że nasza działalność w znacznym zakresie związana jest ze statystykami odwiedzin portalu, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celach statystycznych.

Portal utrzymuje się dzięki reklamom emitowanym przez reklamodawców. Dlatego, aby dopasować wyświetlaną treść w tym reklamy, do Twoich zainteresowań, w tym celu przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane osobowe przetwarzamy jedynie na podstawach wskazanych w RODO. Przetwarzanie, które jest wykonywane w ramach korzystania z autocentrum.pl jest oparte na trzecich z nich:

a) Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Twoja zgoda jest wymagana, jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. To samo dotyczy przetwarzania Twoich danych bezpośrednio (bez naszego pośrednictwa) przez operatorów reklam, głównie w celach marketingowych, w tym dostosowania wyświetlanych treści na podstawie analizy Twoich zachowań podejmowanych w ramach naszej witryny. Dotyczy to sytuacji, gdy podmiot trzeci chce pokazać Ci ofertę na produkty, którymi się interesujesz, lub dotyczące ich reklamy.

Na tej podstawie Twojej zgody przetwarzamy również dane, które udostępniłeś nam w ramach formularzy, które znajdziesz na naszych stronach internetowych. Są to dane takie jak: adres e-mail, Twoje imię i nazwisko, pseudonim, numer telefonu.

Operatorzy reklam przetwarzają dane identyfikacyjne i statystyczne zapisywane w Cookies i Local Storage, które samodzielnie gromadzą w ramach wykorzystania udostępnionych im powierzchni reklamowych na naszej witrynie.

Zapewniamy Cię, że nikt inny nie korzysta natomiast z naszej bazy danych zawierającej Twój adres e-mail i inne dane dotyczące konta użytkownika.

b) Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Sposób prezentowania treści w ramach naszej witryny wymaga, abyśmy mogli dopasować ją do Twoich potrzeb i zainteresowań. Dzięki temu staje się ona atrakcyjniejsza. Jednak w tym celu musimy móc przetwarzać dane osobowe w celu prowadzenia statystyk, analizowania Twoich zainteresowań na podstawie treści które przeglądasz, czy reklam w które klikasz. Ta podstawa prawna daje nam takie możliwości.

Nadto na tej podstawie przetwarzamy dane w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych. Dlatego przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym zakresie jest konieczne, aby przykładowo zapobiegać niepowołanym logowaniom do Twojego konta użytkownika.

W ramach tej podstawy możemy również prowadzić marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, przez np. wysyłkę newslettera na adres mailowy, z którego się logowałeś.

W tym zakresie przetwarzamy dane zawarte w plikach Cookies, Local Storage oraz Twój adres e-mail.

Na tej podstawie nie przetwarzamy natomiast Twoich danych w celach marketingowych realizowanych przez podmioty trzecie.

c) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie.

Jeśli korzystasz z naszych usług podajesz nam dane, które następnie są wykorzystywane w celu realizacji umowy, w której zobowiązaliśmy się do ich świadczenia. Pamiętaj, że zakładając konto i akceptując regulamin, zawieramy umowę. Przykładowo podajesz nam adres e-mail, twój login i podpis przy rejestracji konta użytkownika. Na tej podstawie korzystamy z udostępnianych danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji naszej części zadania.

IV. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

1. Dane osobowe przekazujemy naszym Zaufanym Partnerom dzięki którym możemy prowadzić naszą witrynę. Nasi Zaufani Partnerzy udostępniają Twoje dane innym administratorom -podmiotom zlecającym kampanie reklamowe, a także podmiotom dokonującym analizy przeprowadzonych kampanii reklamowych.

Do naszych partnerów należą:

 • Netsprint S.A. (z siedzibą w Warszawie (00-609), al. Armii Ludowej 26, www.netsprint.eu, polityka prywatności)
 • Way2Grow (z siedzibą w Krakowie (31-539), ul. Kotlarska 6/15, www.way2grow.eu, [email protected])
 • Ströer Digital Media (z siedzibą w Warszawie (00-844), Plac Europejski 2, www.stroer.pl, [email protected])
 • Adrino (z siedzibą w Warszawie (00-695), ul. Nowogrodzka 42, www.adrino.pl, [email protected])
 • Sovrn (z siedzibą w Londynie (W1T 3NA), 40 Berners Street, 4th Floor, Newlands House, Fitzrovia, Wielka Brytania, www.sovrn.com, [email protected])
 • Smart55 sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (00-020), ul. Chmielna 2/31, www.smart55.com)
 • Grupa PGD sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie (30-403), ul. Rzemieślnicza 26, www.pgd.pl, [email protected])
 • Auto Direct S.A. (z siedzibą w Warszawie (03-199), ul. Modlińska 61, [email protected], www.autosalon24.pl)
 • Auto Centrum Golemo sp. j. (z siedzibą w Krakowie (30-348), ul. Grota Roweckiego 6, www.golemo.pl)
 • AAA Auto sp. z o.o. (z siedzibą w Piasecznie (05-500), ul. Okulickiego 3, www.aaaauto.pl, [email protected])
 • Adform A/S (z siedzibą w Kopenhadze, Wildersgade 10B, 1. sal. 1408, Dania, www.adform.com, [email protected], polityka prywatności)
 • AppNexus Inc. (z siedzibą Nowym Jorku (NY 10010), 28 West 23rd Street Floor 4, USA, www.appnexus.com)
 • Clickonometrics Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (02-952 ), ul. Wiertnicza 89, www.clickonometrics.com, [email protected])
 • Criteo (z siedzibą w Paryżu (75009), 32 Rue Blanche, Francja, www.criteo.com, [email protected])
 • TVN S.A. (z siedzibą w Warszawie (02- 952), Wiertnicza 166, [email protected], polityka prywatności)
 • iBILLBOARD Poland Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (00-657), Pl. Konstytucji 5/75, www.ibillboard.com, [email protected])
 • Oath (z siedzibą Sunnyvale (CA 94089), 701 First Avenue, www.oath.com)
 • Onnetwork Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (01-445), ul. Erazma Ciołka 13, lok.210, www.onnetwork.tv, polityka prywatności)
 • PubMatic, Inc. (z siedzibą w Redwood City (CA 94063), 305 Main Street, USA, www.pubmatic.com)
 • Smart AdServer (z siedzibą w Paryżu (75009), 66 rue de la Chaussée d’Antin, Francja, www.smartadserver.pl, [email protected])
 • Teads SA. (z siedzibą w Paryżu (75006), 97 rue du Cherche midi, Francja, www.teads.tv, [email protected])
 • The Trade Desk, Inc. (z siedzibą w Ventura (CA 93001), 42 N. Chestnut Street, USA, www.thetradedesk.com, [email protected])
 • Xaxis (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10017), 466 Lexington Avenue, USA, www.xaxis.com, [email protected])
 • SALES & MORE S.A. (z siedzibą w Warszawie (00-310), ul. Bodnara 7, www.salesmore.pl, polityka prywatności)
 • TradeTracker Poland (z siedzibą w Warszawie (02-729), ul. Rolna 175 B, www.tradetracker.com/pl/, polityka prywatności
 • Adobe (AAM) (z siedzibą w San Jose (CA 95110), 345 Park Avenue, USA, www.adobe.com, polityka prywatności
 • Amazon ( z siedzibą w Seattle (WA 98109), 345 Boren Avenue, USA, www.amazon.co.uk, polityka prywatności
 • Celtra (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10013), 545 Boylston Str, USA, www.celtra.com, polityka prywatności
 • DoubleVerify (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10013), 233 Spring Str, www.doubleverify.com, polityka prywatności
 • GroupM (z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. Stanisława Żaryna 2b, www.groupm.com, polityka prywatności
 • IAS, 95 Morton Str. New York, NY 10014, www.integralads.com, polityka prywatności
 • Jivox, 1810 Gateway Drive San Mateo, CA 94404, www.jivox.com, polityka prywatności
 • Kantar (z siedzibą w Warszawie (03-736), ul. Konesera 9, www.kantarmedia.com, polityka prywatności
 • LiveRamp/Acxiom (z siedzibą w San Francisco (CA 94104), 225 Bush Str., USA, liveramp.com, polityka prywatności
 • Lotame (z siedzibą w Columbii (MD 21045), 8850 Stanford Blvd Suite,USA , www.lotame.com, polityka prywatności
 • MOAT Inc. (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10003), 228 Park Avenue South Suite, USA, www.moat.com/)
 • Oracle Corp. (z siedzibą w Rodmad Shores (CA 94065),500 Oracle Parkway,USA, www.oracle.com, polityka prywatności
 • Plista (z siedzibą w Berlinie (10119), Torstrasse 33-35, Niemcy, www.plista.com/, polityka prywatności
 • Salesforce DMP (z siedzibą w San Francisco (CA 94105), Suite 300, USA, www.salesforce.com polityka prywatności
 • Sizmek (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10016), 401 Park Avenue South,USA, www.sizmek.com, polityka prywatności
 • Videology (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10036), 1000 Broadway, USA, videologygroup.com, polityka prywatności
 • Wunderman (z siedzibą w Nowym Jorku (NY 10019), 3 Columbus Circle, USA, www.wunderman.com, polityka prywatności
 • Meetrics (z siedzibą w Berlinie (10178), Alexanderstrasse 7, Niemcy, www.meetrics.com, polityka prywatności
 • Exactag GMBH (z siedzibą Duisburgu (D - 47051), Philosophenweg 17, Niemcy, www.exactag.com, polityka prywatności
 • Tradedoubler (z siedzibą w Sztokholmie (11356), Birger Jarlsgaten 571, Szwecja, www.tradedoubler.com, polityka prywatności
 • AppsFlyer (z siedzibą w San Francisco (CA94105), 111 New Montgomery Str. B400, USA, www.appsflyer.com, polityka prywatności
 • Procter & Gamble (z siedzibą w Cincinnati (CI 45202), B1 [email protected] Plaza, USA, www.pg.com, polityka prywatności

Wyżej wymienionym Zaufanym Partnerom przekazujemy dane:

 • w celach marketingowych, w tym w celu zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na profilowaniu behawioralnym (czyli innymi słowy analizowaniu podejmowanych przez Ciebie działań w kontekście dopasowania wyświetlanych treści do Twoich preferencji),
 • w celach statystycznych,
 • w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie i przedstawienia oferty na interesujący Cię produkt,
 • w celu udostępniania danych osobowych innym administratorom, w szczególności podmiotom zlecającym kampanie reklamowe, a także podmiotom dokonującym analizy przeprowadzonych kampanii reklamowych.

W powyższych celach przetwarzane są dane zawarte w plikach Cookies i Local Storage. Jeśli udostępniłeś dane kontaktowe w formularzu kierowanym do adresata zewnętrznego, to w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przedstawienia oferty, dane te będzie przetwarzał podmiot, do którego się zwróciłeś.

W celach ściśle statystycznych Twoje dane zawarte w Cookies i Local Storage udostępniamy:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, www.google.pl, [email protected]).
 • Gemius S.A. ( z siedzibą w Warszawie (02-019), ul. Grójecka 1/3, www.gemius.pl).
 • WhitePress sp. z o.o. (z siedzibą w Bielsku Białej (43-400), ul. Legionów 26/28, www.whitepress.pl, [email protected]).

2. Twoje dane osobowe są również przekazywane bezpośrednio do podmiotów niebędących naszymi Zaufanymi Partnerami, których formularze kontaktowe są zamieszczone w ramach naszej witryny. Nie mamy dostępu do tych danych ani nie przechowujemy ich w żaden sposób. Lista tych podmiotów nie jest stała, zaś informację o nich znajdziesz przy okazji wypełniania formularza.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania z danymi osobowymi przez naszych Zaufanych Partnerów i inne podmioty, którym udostępniasz dane osobowe znajdziesz w dokumentach takich jak polityki prywatności, regulaminy czy informacje dotyczące Cookies, znajdujących się na ich stronach internetowych.

V. Cookies i Local Storage

Korzystamy oczywiście z ciasteczek. Ciasteczka to nic innego, jak pliki znajdujące się na Twoich urządzeniach, które zawierają interesujące nas informacje w postaci unikalnych danych identyfikujących Twoje urządzenie oraz danych statystycznych dotyczących podejmowanych przez ciebie działań w ramach naszej witryny. Używamy również Local Storage. To technologia pozwalająca zapisać takie same dane jak w ciasteczkach w pamięci Twojej przeglądarki internetowej.

Po co nam Cookies i Local Storage? Dzięki informacjom w nich zawartym możemy sprawić, że nasza witryna będzie dla Ciebie bardziej atrakcyjna. Dzięki nim dopasujemy wyświetlane treści i reklamy do Twoich preferencji. W tym celu następuje zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych zwane profilowaniem, które polega na analizie Twoich zachowań w sieci.

Dzięki informacjom zawartym w Cookies i Local Storage możemy również sporządzać nasze statystyki, dzięki którym mamy informacje o ilości odwiedzających nas użytkowników oraz o tym jakie treści cieszyły się największą popularnością. Również dzięki nim wiemy jakich zgód udzieliłeś i jakie opcje zaznaczyłeś na naszej witrynie.

Dane zawarte w Cookies i Local Storage nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację osoby fizycznej. Pozwalają zidentyfikować jedynie urządzenie, z którego korzystasz.

Wykorzystując powierzchnie reklamowe, które udostępniamy, z ciasteczek w ramach naszej witryny korzystają również nasi Zaufani Partnerzy – którzy używają ich w celu zbierania informacji w zakresie Twoich zachowań na naszym portalu, dzięki czemu mogą zaprezentować Tobie spersonalizowane reklamy, bez naszego pośrednictwa.

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek Cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić to w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Możesz też usunąć w całości dane zapisane w postaci Cookies lub Local Storage.

VI. Twoje prawa

RODO modyfikuje Twoje uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych.

  Na Twoje żądanie udzielimy Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby. W przypadku przekazywania danych osobowych do Państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanym zabezpieczeniach.

 2. Prawo do żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.

  Na Twoje żądanie sporządzimy kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

 3. Prawo do sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.

  Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądania.

  Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli świadczyć usług związanych z kontem użytkownika, jeżeli zażądasz usunięcia Twojego e-maila oraz loginu. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

 5. Prawo do żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.

  Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

 6. Prawo do sprzeciwu.

  W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji. Zgodę możesz wycofać w każdym momencie poprzez modyfikację ustawień dostępnych w ramach naszej witryny pod tym adresem.

  Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.

 8. Prawo do skargi do organu nadzorczego.

  W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych różni się w zależności od celu, w jakim dane są wykorzystywane.

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

 • udzielonej zgody przechowujemy aż do momentu jej cofnięcia.
 • W celu wykonania umowy – do momentu jej wygaśnięcia, jednak zgodnie z RODO, dane te mogą być przetwarzane po wygaśnięciu umowy, jeśli będzie to uzasadnione np. w celu dochodzenia roszczeń lub celach rozliczeniowych. Dane udostępnione dla wykonania umowy nigdy nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne.
 • Dane przetwarzane w dla realizacji naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do momentu zgłoszenia przez Ciebie uzasadnionego sprzeciwu.

VIII. Przekazywanie danych poza obszar UE

Wymiana danych osobowych pomiędzy UE a USA odbywa się na zasadach tzw. Privacy Shield – czyli porozumieniu pomiędzy USA a Komisją Europejską, dzięki któremu stwierdzono, iż USA zapewniają należyty poziom ochrony danych osobowych w przypadku podmiotów, które zostały zarejestrowane jako spełniające kryteria Privacy Shield.

Twoje dane przekazywane są tym z naszych partnerów mających siedzibę w USA, którzy przystąpili do Privacy Shield.